อารีรัตน์ ยะเดหวา

ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นอนุบาล 1 และ 2

 

 

 

 นิกัสมุนี  ยูโซะ

ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นอนุบาล  3