เกี่ยวกับโรงเรียน (1980 × 150px)

                                                                    Facebook : โรงเรียนบ้านรับแพรก (คุรุราษฎร์สงเคราะห์)