ช่องทางติดต่อ1980 × 150px)
งานออกแบบที่ไม่มีชื่อ (1)

โรงเรียนบ้านรับแพรก (คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบอน อำเภอเมืองระโนด จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90140

โทรศัพท์ : 0816903519

อีเมล์ : banrubprak@gmail.com

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

https://banrubpraek-school.ac.th/dwqa-ask-question/